Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Corciano.pl
Oblíbené Oblíbené
0
Košík
0
Košík
Szukaj

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromých údajů portálu Corciano.pl

 

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost "EUROHIT" Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě (02-699), ul. Kłobucka 23D č. d. 118, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě XIII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000646581, NIP (DIČ): 9512422507, REGON (IČO): 365847535.

2. GDPR:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ["GDPR"].

III.  Rozsah zpracovávaných údajů

1. Provozování webových stránek corciano.pl, nabízení produktů jejich prostřednictvím a uzavírání kupních smluv vyžaduje shromažďování určitých osobních údajů.

2. Správce prostřednictvím webových stránek Corciano.pl a dalších forem komunikace shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje poskytnuté při zadávání objednávek, zejména: jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření kupní smlouvy (např. jméno, e-mailová adresa, korespondenční adresa) bude mít za následek nemožnost uzavření kupní smlouvy.

4. Správce se zavazuje vaše osobní údaje řádně zabezpečit.

IV. Cíle a základy zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

1) za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené se správcem (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),

2) za účelem případného zjištění, prošetření nebo obrany proti nárokům, zejména těm, které se týkají záruky a ručení (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem Správce),

3) pro archivační (důkazní) účely za účelem ochrany informací v případě právní potřeby prokázat skutečnosti (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem správce).

V. Období uchovávání údajů

1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k hájení našich zájmů, zejména do konce promlčecí lhůty pro případné nároky vyplývající ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a pokud nám právní předpisy (např. účetní) ukládají povinnost zpracovávat vaše osobní údaje po delší dobu – také po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

2. Osobní údaje, jejichž základem je váš souhlas, budou uchovávány, dokud svůj souhlas neodvoláte.

VI. Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s následujícími kategoriemi subjektů:

1) kurýrní a poštovní společnosti, které vám zásilku doručí;

2) subdodavatelé, jejichž služby využíváme pro jejich zpracování, zejména poskytovatelé hostingu, účetní firmy, právní kanceláře;

3) obchodní partneři, jejichž nabídka doplňuje tu naši;

4) kapitálově propojené subjekty, tj. společnost TELEHIT Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Sp.K. se sídlem ve Varšavě (02-699), ul. Kłobucka 23D č. d. 118, KRS: 0000389800, NIP (DIČ): 6282252016, REGON (IČO): 121562939 a společnosti TELEHIT Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě (02-699) ul. Kłobucka 23D č. d. 118, KRS 0000221976, NIP (DIČ): 6282088396, IČO (Regon): 356897610;

5) subjekty nebo orgány oprávněné k tomu na základě právních předpisů.

VII. Předávání údajů do třetích států nebo mezinárodním organizacím

Správce nepředává vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

VIII. Práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány

1. Podle podmínek GDPR máte následující práva:

1) právo na přístup k osobním údajům a na získání jejich kopie (čl. 15 GDPR);

2) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

3) právo na výmaz osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (čl. 17 GDPR);

4) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

5) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR);

6) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním (čl. 7 GDPR);

7) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. (čl. 21 GDPR);

8) právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR).

2. Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat písemně na adrese: EUROHIT Sp. z o.o., pobočka v Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, nebo na elektronickou adresu: rodo@eurohit.com.pl, na obálce nebo v předmětu e-mailu doplňte přípis „Osobní údaje“.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl